Vores arbejdsplads


Vi synes vi har verdens bedste børnehave

I Lykkesholm er vi stolte af vores faglighed. Vi arbejder med afsæt i vores stolte traditioner og professionelle viden, om inkluderende pædagogik.

Faglighed og kompetenceudvikling
Vi gør meget ud af, at være opdaterede på den nyeste forskning inden for vores område, og prioriterer kompetenceudvikling og uddannelse højt.

Certificering i arbejdet med inklusion
I 2012 blev vi i Lykkesholm, som én ud af 2 institutioner i Danmark, certificeret i arbejdet med inklusion.
Det betyder, at vi kan vejlede andre institutioner – i arbejdet med, at skabe et inkluderende udvikling- og læringsmiljø, som giver alle børn adgang til de sociale fællesskaber.
Vores uddannelses og certificeringsforløb er gennemført i samarbejde med UCC og NVIE. Se vores inklusionsplan her

Pædagogisk praksis
Den røde tråd i vores pædagogik og værdier er vores traditioner, som skaber sammenhæng og tryghed – og vores moderne, inkluderende pædagogik, der sikrer  et udviklings og læringsmiljø, der giver alle børn deltagelsesmulighed. I det pædagogiske arbejde tager vi udgangspunkt i børnenes ressourcer og kompetencer, så vi med det udgangspunkt, skaber et læringsmiljø hvor børnene, gennem succes oplevelser, får mod og lyst til, at udforske verden.

Den pædagogiske praksis i Lykkesholm rummer sorg og glæde, børn der leger og lærer, børn der er nysgerrige og eksperimenterer, børn der bruger deres sanser og krop og skaber erfaringer og kompetencer. Gennem omsorg, tætte relationer og konflikter lærer børnene sig selv og deres omverden at kende.

Leg
Legen er grundelementet i den pædagogiske praksis i Lykkesholm. At anerkende legens betydning for barnets udvikling, at give rum, tid og plads til legen, er at støtte barnets naturlige motivation, udvikling og evne til at bearbejde indtryk og oplevelser i livet – at lære sig selv og verden bedre at kende.

Relationer
Den vigtigste forudsætning for at børnene i Lykkesholm kan trives er tryghed. Tryghed skabes gennem tilknytning, den følelsesmæssige relation til andre. Med den trygge relation som base, kan barnet udvikle og styrke sit selvværd og sin selvstændighed, det kan udvikle troen på sig selv og tilliden til andre.

Konfliktløsning
Konflikter er uundgåelige og nødvendige for skabelsen af dynamisk udvikling. Konflikter opstår, når barnet ikke har erfaring eller viden nok til at tackle den situation, det befinder sig i. Barnet i Lykkesholm får mulighed for at løse dets egne konflikter i den udstrækning, det selv er i stand til at finde passende løsninger.

Medbestemmelse
Medbestemmelse betyder, at barnet lærer at anerkende demokratiske beslutninger, at det sommetider, men ikke altid, får egne ideer, meninger og holdninger igennem, at det må indordne sig efter flertallets beslutning og det fælles bedste.