Lykkesholm


Velkommen til vores dejlige børnehave

Børnehaven Lykkesholm er en stor, gammel og dejlig børnehave, der ligger helt enestående lige ned til Gentofte Sø. Vi er normeret til 70 børn i alderen 3-6 år, som er fordelt på fem stuer. 10 – 12 af pladserne er til børn med sproglige og kommunikative vanskeligheder. 
Vi er 16 ansatte i børnehaven.

bygning01

Vores pædagogik og kultur
Lykkesholm har igennem mange år arbejdet målrettet med inklusion, som nu også er et defineret politisk mål i Gentofte Kommune. Vores årelange erfaring med bl.a. børn med særlige sproglige og kommunikative vanskeligheder viser, at et inkluderende miljø bedst sikrer børnenes sproglige og sociale udvikling.

I Lykkesholm har vi defineret social konklusion således:
• Børn har ret til at være aktive deltagere i det sociale fællesskab
• Børn har ret til lige livschancer uanset deres hindring for læring
Målet er at skabe optimale betingelser for det enkelte barns individuelle læring og udvikling, og at give børnene en grundlæggende oplevelse af, at individuelle forskelligheder er en ressource, og at forskellighederne er en kvalitet i fællesskabet. 

Social inklusion
I 2012 blev vi i Lykkesholm, som én ud af 2 institutioner i Danmark, certificeret i arbejdet i arbejdet med social inklusion.
Det betyder, at vi fremover kan vejlede andre institutioner i arbejdet med, at skabe et inkluderende udvikling- og læringsmiljø, som giver alle børn adgang til de sociale fællesskaber.
Vores uddannelses og certificeringsforløb er gennemført i samarbejde med UCC og NVIE.