Bestyrelsen


Lykkesholms forældrebestyrelse

Forældrebestyrelsen i Lykkesholm består af 5 medlemmer: 3 er valgt blandt og af forældrene og 2 er valgt af Livsværk, vores paraplyorganisation. Herudover deltager vores leder, souschef, en medarbejderrepræsentant samt en repræsentant for Livsværks sekretariat. Bestyrelsen er børnehavens øverste myndighed, og varetager opgaver som bl.a. godkendelse af regnskaber og budgetter, godkendelse af dispositioner, der ligger udenfor den daglige drift samt forhandlinger om ændringer i driftsoverenskomsten med Gentofte Kommune.

Der afholdes hvert år valg til bestyrelsen ved det store forældremøde i november, hvor forældrerepræsentanter vælges for 2 år ad gangen.
 
Hvem er Livsværk?
Lykkesholm er en selvejende institution, og derfor medlem af en paraplyorganisation, der varetager en lang række af vores interesser - herunder alt vedrørende vores hus, administration, regnskab mm. Vores paraplyorganisation hedder Livsværk.